Jag har just passerat 50-strecket, ursprungligen  från Hälsingland, bor i Uppsala sedan många år med make och tonåringar. Jag utbildade mig till beteendevetare för 25 år sen och har sen dess arbetat som utbildare och konsult till chefer, arbetsgrupper och ledningsgrupper i olika slags förändringsprocesser. År 2011 fick jag en utmattningsdepression. Det tog mig ca ett år att bli frisk igen och sjuktiden satte igång en inre läkningsresa som ändrat min livsbana.

Idag delar jag min tid mellan mitt tidigare arbete samt att arbeta som Resanterapeut. Jag hoppas att jag så småningom arbetar heltid med Resanterapi – min passion finns här. Jag vet att Resanterapi kan förändra en människas liv och att det kan läka oro, ångest, depression, sjukdomar och negativa handlingsmönster och reaktioner.

Utmattningen lever jag med även idag och de fysiska symptomen kan visa sig i (eller efter) perioder av stress. Idag ser jag det som att min kropp står mig närmare och att jag inte längre trycker undan känslor eller negligerar mig själv eller min kropp på det sätt jag gjorde under så många år. Jag tillåter mig idag att vara mer människa- att vara sårbar, känslig och öppen mot mig själv och mina behov.

Min formella kunskapsbas är en fil kand i beteendevetenskap vid Uppsala universitet i början av 90-talet. Jag läste personal- och arbetslivsfrågor med huvudämnena psykologi, sociologi och pedagogik och har efter utbildningen som avslutades 1991 arbetat med ledarutveckling och organisationsutveckling.  Sedan 20 år är jag konsult och VD i företaget noden ab.  En kognitiv terapiform som jag också vidareutbildat mig i är s k lösningfokuserad terapi/ Solutionsfocused Therapy (Ersta högskola, 15p, 2005).  Jag har också i många år arbetat som coach/ bollplank till chefer.

När jag 2011 blev sjuk blev Resanterapi min huvudsakliga väg till läkning. Resanterapi är en guidad meditation där man går till sitt klokaste inre och ges möjlighet att förlåta det som gjort oss ledsna, slutna och skapat rädsla. Jag gjorde tre sessioner när jag var sjuk. Det bidrog starkt till min läkning och jag bestämde mig där och då att ”när jag är frisk igen ska jag utbilda mig i Resanterapi”. År 2013 startade jag min utbildning och är blev 2015 ackrediterad Resanterapeut. Jag är utbildad av Brandon Bays som startade The Journey för ca 20 år sedan i Kalifornien. Mer information om The Journey finns här.

Until you have found the fire inside yourself you won´t reach the spring of life.               Rumi