Vad handlar Resan om? 

Rädsla eller kärlek. Om vi skalar bort intellektuella och psykologiska förklaringsmodeller av olika slag agerar vi alltid – djupast där inne- utifrån rädsla eller kärlek. Vi ”sluter oss” av rädsla alternativt väljer att ”öppna oss” och vara tillåtande inför det vi möter i tillvaron.


Resan handlar om att närma dig det där som gör att just du ”sluter dig”? Att du stänger av, blir arg, frusterad, uppgiven, offer, argumenterar, rationaliserar, slåss, faller ihop i sjukdom … eller hur nu rädsla tar sig uttryck hos just dig.


Ofta har rädslan skapats i barndomen eller tidigt i livet. Och vi ägnar sen ett helt liv åt att undvika den. Vi skapar strategier som sen bildar det som kallas vår personlighet och våra beteenden och handlingsmönster i livet.


För någon handlar bekymret just nu om trassliga relationer med partner eller andra närstående, för någon annan om tvivel kring yrkesval och karriär, för en tredje om sjukdom och bristande hälsa. Det kan handla om beroenden av olika slag (te x alkohol, droger, mat) eller om depression eller utbrändhet.


Det kan handla om ett ledarskap som man brottas med. Våra känslor påverkar även förstås arbetslivet i allra högsta grad, även om vi inte vill kännas vid det. De allra flesta chefer vet sina ömma punkter - det är ofta områden man ryggar för (alternativt söker sig till) och där det är svårt att finna sitt naturliga sätt att vara. Frågor och områden där man kommer i affekt och inte handlar professionellt. Och som skapar beteendemönster –  varje gång vi använder dem blir de till mer och mer befästa vanor och skapar till slut en sköld där det som är JAG djupast där inne blir allt mindre tillgängligt.

Uttrycken och ingång till frågorna om livet är olika men djupast där inne vill vi hitta svaren som ger oss mer lycka och tillfredsställelse i livet. Hur ska JAG kunna duga- bortom alla krav och förväntningar? Hur ska jag kunna må bättre? Hur ska jag kunna läka och bli frisk? Hur ska jag kunna leva och leda mitt liv fullt ut?


Vi börjar där. Med en längtan efter att livet ska bli större, vackrare och lättare att leva. En längtan att få vara sig själv fullt ut. Att få vara OK och duga, att få välja glädje och kärlek varje dag. Att inte krypa ihop- ”stänga sig” i rädsla, ångest och oro.


I en Resansession går vi via känslorna bakåt i livet för att finna de händelser där du ”slöt dig” och vi arbetar med att komma till insikt och förlåta det som hände då. Ibland är en Resa tillräcklig för att läka och ibland kan 2-3 tillfällen vara bra. När jag hade min utmattningsdepression gjorde jag tre Resor. Varje session tar 2-3 timmar.


The Journeys grundare Brandon Bays i intervju om Resan